รายการ Package ต่างๆ

 

 

 • Package CTH สำหรับลูกค้าทั่วไป

   

  Package

  ลักษณะเด่น

   
   

  Ultimate Pack

  1,250 บาท

  ที่สุดของหนัง สาระบันเทิง และ กีฬา แบบจัดเต็มทั้ง ฟุตบอล มวยปล้ำ และกีฬาดังทั่วโลก

   

  Super Premium Pack

  999 บาท

  ครบครัน ทั้งสาระบันเทิง และ กีฬาดังทั่วโลก ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครบทุกแมทช์

   

  Edutainment Pack

  650 บาท

  ที่สุดของสาระบันเทิง ช่องหนังมากมาย สารคดีแน่น กีฬาดัง

   

  ตารางราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

   

  จุดที่ 1

  จุดที่ 2

  จุดที่ 3

  1,250 Ultimate Pack

  1,337.50

  650

  650

  999 Super premium Pack

  1,068.93

  650

  650

  650 Edutainment Pack

  650

  450

  450

  เงื่อนไขการให้บริการ

  1. การให้บริการโทรทัศน์แบบตอบรับสมาชิกนี้ สำหรับสมาชิกซีทีเอช เพื่อการรับชม เพื่อความบันเทิงในบริเวณบ้านส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ได้เพื่อทางการค้า อีกทั้งไม่ใช้เพื่อการรับชมในที่สาธารณะ (ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ และโดยมีค่าตอบแทนการเข้าหรือการชมหรือไม่) เช่น ผับ บาร์ ภัตตาคาร โรงแรม โรงละคร โรงหนัง สถานที่บันเทิงอื่นๆ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือร้านค้าที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการแก่สมาชิกหรือประชาชนทั่วไป เป็นต้น ห้ามมิให้ดัดแปลง ทำซ้ำหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิใดๆตามกฎหมายของซีทีเอชหรือบริษัทในเครือโดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก ซีทีเอช ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีและรับโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมาย
  2. สมาชิกต้องจ่ายค่าบริการ 1 เดือนล่วงหน้า พร้อมค่าบริการรายเดือนๆ แรก หลังจากนั้นสมาชิกสามารถจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่บริษัทเรียกเก็บ
  3. สำหรับแพ็กเกจ 1250 รายเดือน สมาชิกจะได้รับอุปกรณ์ Set Top Box มูลค่า 1,800 บาทสำหรับจุดแรกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และตกลงที่จะชำระค่าอุปกรณ์ Set Top Box ในราคาจุดละ 1,800บาทต่อจุดสำหรับจุดเพิ่ม โดยตกลงผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 150 บาท ต่อจุดต่อเดือน นานติดต่อกัน 12 เดือน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  4. สำหรับแพ็กเกจ 1,250 รายเดือน สมาชิกต้องอยู่ในสัญญารับบริการอย่างน้อย 12 เดือน หากยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด 12 เดือน สมาชิกตกลงชำระค่าอุปกรณ์ Set Top Box สำหรับจุดแรกให้แก่บริษัทฯในราคา 1,800 บาท และหากมีจุดเพิ่ม สมาชิกตกลงชำระค่าอุปกรณ์ Set Top Box ในส่วนที่ค้างชำระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน หรือยินยอมให้บริษัทฯนำเงินอื่นใดที่สมาชิกชำระให้แก่บริษัทฯ มาหักชำระค่าอุปกรณ์ดังกล่าว
  5. สำหรับแพ็กเกจ 1,250 รายเดือน ฟรีค่าติดตั้งมูลค่า 1,000 บาท สำหรับจุดแรกโดยความยาวในการติดตั้งไม่เกิน 15 เมตร และคิดค่าบริการติดตั้งราคา 500 บาทต่อจุด สำหรับจุดเพิ่ม (ในกรณีติดตั้งคราวเดียวกับจุดหลัก) โดยความยาวในการติดตั้งไม่เกิน 15 เมตรต่อจุด โดยทุกจุดหากความยาวติดตั้งเกิน15เมตร จ่ายเพิ่ม 15 บาทต่อเมตร และราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์เสริม เช่น booster, splitter เป็นต้น (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  6. สำหรับแพ็กเกจ 999 บาท และ 650 บาท ค่าติดตั้งราคา 1,000 บาทต่อจุด สำหรับจุดแรก และราคา 500 บาทต่อจุด สำหรับจุดเพิ่ม (ในกรณีติดตั้งคราวเดียวกับจุดหลัก) โดยความยาวในการติดตั้งไม่เกิน 15 เมตรต่อจุด หากเกินจ่าย 15 บาทต่อเมตร และราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์เสริม เช่น booster, splitter เป็นต้น (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  7. สำหรับแพ็กเกจ 999 บาท และ 650 บาท สมาชิกตกลงซื้ออุปกรณ์ Set Top Box ในราคา 1,800 บาท ต่อจุด โดยตกลงผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 150 บาท ต่อจุดต่อเดือน นานติดต่อกัน 12 เดือน (หากยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด 12 เดือน สมาชิกตกลงชำระค่าอุปกรณ์ Set Top Box ในส่วนที่ค้างชำระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน หรือยินยอมให้บริษัทฯนำเงินอื่นใดที่สมาชิกชำระให้แก่บริษัทฯ มาหักชำระค่าอุปกรณ์ดังกล่าว)
  8. อุปกรณ์ Set Top Box อยู่ในระยะเวลาการรับประกันนาน 12 เดือน นับจากวันแรกที่ได้รับการเปิดสัญญาณ และเงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  9. อุปกรณ์มาตรฐานที่รวมอยู่ในชุด Set-top-box มีดังนี้ 1. กล่อง Set-top-box 2. สาย A/V 3. Adapter 4. Remote Controlพร้อมถ่าน AAA 2 ก้อน 5. คู่มือการใช้งาน
  10. จุดที่เพิ่มต้องอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันตามเงื่อนไขที่กำหนด สมาชิกสามารถเพิ่มจุดติดตั้งได้ไม่เกิน 2 จุดต่อ 1 จุดหลัก แต่สมาชิกสามารถสมัครจุดหลักได้ไม่จำกัด โดยจุดที่ติดตั้งเพิ่มจะต้องเป็นแพ็คเกจเดียวกับจุดหลักเท่านั้น
  11. กรณีสมาชิกสมัครแพ็คเกจรายเดือน 1,250 บาทต่อเดือน และแพ็กเกจ 999 บาท/เดือน สามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 650 บาท/จุด/เดือน , สมาชิกสมัครแพ็คเกจรายเดือน 650 บาท/เดือน สามารถติดตั้งจุดเพิ่มได้ในราคา 450 บาท/จุด/
  12. สิทธิในราคาและอายุสมาชิกของจุดเพิ่มจะคงอยู่เท่ากับอายุสมาชิกของจุดหลักเท่านั้น
  13. หากมีการเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจจุดหลัก สิทธิในราคาของจุดเสริมจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปตามแพ็คเกจที่จุดหลักเปลี่ยนไป
  14. จุดที่เพิ่มต้องอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันตามเงื่อนไขที่กำหนด หากสมาชิกต้องการติดตั้งจุดรับชมเพิ่มหลังจากติดตั้งจุดรับชมจุดแรกแล้วเสร็จ ค่าบริการติดตั้งจุดเพิ่มจะเท่ากับการติดตั้งใหม่ ในราคาปกติ 1,000 บาทต่อจุด และราคา 500 บาทต่อจุด ในจุดต่อไป กรณีติดตั้งคราวเดียวกัน
  15. ราคาทั้งหมดที่นำเสนอได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ยกเว้น แพ็คเกจ 1250 และ 999 บาทต่อเดือน และค่าติดตั้งที่ยัง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  16. กลุ่มบริษัท ซีทีเอช ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดช่องรายการและเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 • Package CTH สำหรับผู้ประกอบการ ผับบาร์ร้านอาหารและสถานบริการ

   

  Package

  Description

  Details

  CTH for Pub Bar and Commercial Service

  9500/ 1 year

  Commercial แพ็กเกจสำหรับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ผับ บาร์ ภัตตาคาร โรงละคร โรงหนัง สถานที่บันเทิงอื่นๆ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือร้านค้าที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการแก่สมาชิกหรือประชาชนทั่วไป (ยกเว้น อพาร์ทเม้นและโรงแรมที่กระจายสัญญาณเข้าห้องพักแต่ละห้อง)

  • คิดค่าบริการต่อจุดอิสระ ในอัตราเดียวกันสำหรับทุกประเภทและทุกขนาดร้าน
  • ได้รับชมช่องรายการเหมือนแพ็กเกจ 999 Super Premium ครบช่องฟุตบอลอังกฤษและหนังพร้อมสารคดีและบันเทิงมากมาย
  • ฟรีค่ากล่องรับสัญญาณ (ตามเงื่อนไข)
  • ฟรีค่าติดตั้ง(ตามเงื่อนไข)
  • การติดตั้งจุดที่ 2, 3 (จุดอิสระ) ค่าบริการรายเดือนเท่ากับจุดที่ 1 ตามเงื่อนไขที่กำหนด

  ราคา(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

   

  Package

  จุดที่ 1

  จุดที่ 2 เป็นต้นไป

  CTH for Pub Bar and Commercial Service

  9500/ 1 year

  10,165 บาท/1 ปี

  10,165 บาท/1 ปี

  เงื่อนไข

  1. แพ็กเกจสำหรับธุรกิจนี้ สำหรับสมาชิกซีทีเอช เพื่อการรับชมและความบันเทิงภายในบริเวณร้านอาหาร ผับ บาร์ และภัตตาคาร หรือสถานบริการ ที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัครสมาชิกเท่านั้น ห้ามมิให้ดัดแปลง ทำซ้ำหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ห้ามมิให้นำสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากบริการนี้เข้าระบบทีวีรวมเพื่อการเผยแพร่ต่อในอาคารชุดหรือเพื่อการถ่ายทอดสัญญาณต่อเนื่องไปยังที่อื่นใดผ่านทางระบบใดๆทั้งเพื่อการค้าหรือมิใช่การค้า หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิใดๆตามกฎหมายของซีทีเอชหรือบริษัทในเครือโดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก ซีทีเอช ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีและรับโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมาย
  2. ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับสมาชิกใหม่ที่สมัคร ในช่วงเวลาที่กำหนด
  3. แพ็กเกจ Pub Bar and Commercial Service เหมาจ่าย 9,500 บาท ต่อ 1 ปี (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10,165บาท)ต่อจุด รับสิทธิ์ชมช่องรายการของ CTH ตามที่กำหนดไว้ เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง โดยหลังจากหมดระยะเวลารับชม 1 ปีแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกสมัครแพ็กเกจ สำหรับธุรกิจที่มีให้เลือกในขณะนั้นๆได้
  4. ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจนี้จะได้รับอุปกรณ์ Set Top Box มูลค่า 1,800 บาทต่อจุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรีค่าติดตั้งมูลค่า 1,000 บาท โดยความยาวในการติดตั้งไม่เกิน 15 เมตรต่อจุด โดยทุกจุดหากความยาวติดตั้งเกิน15เมตร จ่ายเพิ่ม 15 บาทต่อเมตร และราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์เสริม เช่น booster, splitter เป็นต้น (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  5. สมาชิกสามารถเพิ่มจุดติดตั้งได้ไม่จำกัดในราคาเดียวกับจุดหลัก และจุดที่เพิ่มต้องอยู่ในบริเวณสถานประกอบการเดียวกันกับจุดหลักตามเงื่อนไขที่กำหนด
  6. สมาชิกต้องอยู่ในสัญญารับบริการอย่างน้อย 12 เดือน หากยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด 12 เดือน สมาชิกตกลงที่จะชำระค่าอุปกรณ์ Set Top Box ให้แก่บริษัทฯในราคา 1,800 บาทต่อจุดจนครบถ้วน หรือยินยอมให้บริษัทฯนำเงินอื่นใดที่สมาชิกชำระให้แก่บริษัทฯ มาหักชำระค่าอุปกรณ์ดังกล่าว
  7. อุปกรณ์ Set Top Box อยู่ในระยะเวลาการรับประกันนาน 12 เดือน นับจากวันแรกที่ได้รับการเปิดสัญญาณ และเงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  8. อุปกรณ์มาตรฐานที่รวมอยู่ในชุด Set-top-box มีดังนี้ 1. กล่อง Set-top-box 2. สาย A/V 3. Adapter 4. Remote Controlพร้อมถ่าน AAA 2 ก้อน 5. คู่มือการใช้งาน
  9. การยกเลิกการเป็นสมาชิก ต้องชำระค่าบริการคงค้างที่มีอยู่ทั้งหมดก่อน จึงจะดำเนินการยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
  10. กลุ่มบริษัท ซีทีเอช ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดช่องรายการและเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 


บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวี)
เลขที่ 22/4 ถนนราชภาคินัย ซอย 1
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-418720-26
โทรสาร 053-418730
อีเมลล์ info@wetv.co.th
Create Design by Cmz webdesign
โปรโมชั่น
ชำระเงิน
Q & A
สมัครสมาชิก
เพลงจาก วีทีวี
 
      ช่องภาพยนต์
      ช่องกีฬา
      ช่องทีวี ออนไลน์
      ช่องเพลง
      ช่องอื่นๆ
      ช่องการ์ตูน
      ช่องข่าว
      ช่องวาไรตี้

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

การันตีความเป็นหนึ่ง  คุ้มแบบนี้.....ต้อง

วีทีวี เคเบิลทีวี ของคนเชียงใหม่

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

หน้าหลัก   รู้จักวีทีวี     ข่าวสาร     ผังรายการ     ช่อง วีทีวี ชาแนล     แมกกาซีน    ติดต่อเรา